ท่านต้องการให้เราส่งเสริมความรู้ด้านใด
ด้านกีฬา ( 6 )
66.67%
ด้านเกษตร ( 1 )
11.11%
ด้านการศึกษา ( 1 )
11.11%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 1 )
11.11%