หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไทรย้อย
ถ้ำผาหลวง สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
โครงการพาใจกลับบ้าน
เทศบาลตำบลไทรย้อย
1
2
3
 
 
 


นายกฤษดา จันทร์กลิ่น
ปลัดเทศบาลตำบลไทรย้อย
โทร : 0-5590-6080


นายณัฐวุฒิ ใจดี
รองปลัดเทศบาลตำบลไทรย้อย
โทร : 0-5590-6080
 
กองการศึกษาฯ
 


นายณัฐวุฒิ ใจดี
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0-5590-6080


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา [ปก./ชก.]


นางเยาวลักษณ์ สีบุริน
ครู ค.ศ.2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุกระโดน


นางสาวรจนา แก้วสระแสน
ครู ค.ศ.2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรย้อย


นางนงนุช พูลสวัสดิ์
ครู ค.ศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน


นาวสาวทิพธัญญา นาคลี
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุกระโดน
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 063-737-2134