หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไทรย้อย
ถ้ำผาหลวง สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
โครงการพาใจกลับบ้าน
เทศบาลตำบลไทรย้อย
1
2
3
 
 
 


นายสุมิตร โพธิ์สะอาด
ปลัดเทศบาลตำบลไทรย้อย


นายณัฐวุฒิ ใจดี
รองปลัดเทศบาลตำบลไทรย้อย
 
สำนักงานปลัด
 


นายไกรสร เผ่าคีรีพนา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวรัชปภา จันทร์กลิ่น
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นางสาววรรณภา บัวคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


นางปริสา บุญสวัสดิ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติการ


นางสาวภาวิณี จีนหลักร้อย
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ


นางสาววารุณี ไชยปัน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


นางสาวธนพรพรรณ ลีศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-906-080