หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไทรย้อย
ถ้ำผาหลวง สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
โครงการพาใจกลับบ้าน
เทศบาลตำบลไทรย้อย
1
2
3
 
 
 


นายณัฐวุฒิ ใจดี
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลไทรย้อย


นายณัฐวุฒิ ใจดี
รองปลัดเทศบาลตำบลไทรย้อย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นายไกรสร เผ่าคีรีพนา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด


นางปราณี ทองสุก
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสมชาย อัมพฤกษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายณัฐวุฒิ ใจดี
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายณัฐวุฒิ ใจดี
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-906-080