หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไทรย้อย
ถ้ำผาหลวง สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
โครงการพาใจกลับบ้าน
เทศบาลตำบลไทรย้อย
1
2
3
 
 
 


นายกฤษดา จันทร์กลิ่น
ปลัดเทศบาลตำบลไทรย้อย
โทร : 089-4374546 / 0-5590-6080 ต่อ 1


- ว่าง -
รองปลัดเทศบาล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
โทร : 0-5590-6080
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นางปริญญา มีสุข
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0-5590-6080 ต่อ 1


นายกฤษดา จันทร์กลิ่น
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0-5590-6080 ต่อ 2


นายสมชาย อัมพฤกษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0-5590-6080 ต่อ 3


นางปริญญา มีสุข
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0-5590-6080 ต่อ 4


นางปริญญา มีสุข
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร : 0-5590-6080 ต่อ 5
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 063-737-2134