หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือประชาชน
 
 

ชำระค่าขยะมูลฝอย


การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยเครื่องเสียง


ภาษีที่ดินและโรงเรือน


ภาษีป้าย


การรื้อถอนบ้าน


การขอตรวจหลักฐานหรือคัดสำเนารายการเกี่ยวกับคดีความ


การขอหมายเลจขประจำบ้าน


การเพิ่มชื่อและรายชื่อบุคคลเข้าไปในทะเบียนบ้าน


การขอตรวจค้น และรับรองสำเนาทะเบียนบ้าน


การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน

 
   1     (2)     3