หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือประชาชน
 
 

คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลไทรย้อย


การขออนุญาตประกอบกิจการ


การร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญ


การขออนุญาตฆ่าสัตว์


การขอนุญาตนำบุตรเข้าศูนยพํฒนยาเด็กเล็ก


คําขอโอนใบอนุญาตฯ ตามแบบ ข.8


การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง


การขอรับใบรับรองก่อสร้างอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร


การขอ่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร


การยื่นคําขอเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตต่างๆ เกี่ยวกับอาคาร

 
  (1)     2      3