หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไทรย้อย
ถ้ำผาหลวง สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
โครงการพาใจกลับบ้าน
เทศบาลตำบลไทรย้อย
1
2
3
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 1 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
คำสั่งปลัดเทศบาลมอบหมายหหน้าที่การงานให้รองปลัดเทศบาล [ 1 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
คำสั่งมอบหมายหหน้าที่การงานให้พนักงานเทศบาลในส่วนราชการ [ 1 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 1 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 1 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล [ 1 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 [ 17 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564 [ 17 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 (คกก. จัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล) [ 17 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)     2   
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 063-737-2134