หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไทรย้อย
ถ้ำผาหลวง สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
โครงการพาใจกลับบ้าน
เทศบาลตำบลไทรย้อย
1
2
3
เริ่มนับ วันที่ 25 ธ.ค. 2557
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เทศบัญญัติตำบลไทรย้อย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลไทรย้อย เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ.2560 [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
เทศบัญญัติตำบลไทรย้อย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2560 [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
เทศบัญญัติตำบลไทรย้อย เรื่อง การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562 [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
เทศบัญญัติตำบลไทรย้อย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
เทศบัญญัติ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2559 [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 24 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 [ 18 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 65  
 
  (1)     2   
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-906-080