หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
เทศบัญญัติหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
เทศบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ.2560 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2560 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
เทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
เทศบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2559 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)