หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
การเข้าร่วมโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและลดปัญหาการทุจริต [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไทรย้อย [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลไทรย้อย [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
การแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลไทรย้อย [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)