หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 24 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน [ 24 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) ของเทศบาลตำบลไทรย้อย [ 18 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)