หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบรายงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน เรื่อง การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
แบบบันทึกองค์ความรู้ Kmโครงการ การจัดการความรู้ ( Knowledge Management : KM) “ เรื่องดีๆมีไว้แบ่งปัน ” ของเทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
โครงการ การจัดการความรู้ ( Knowledge Management : KM) “ เรื่องดีๆมีไว้แบ่งปัน ” ของเทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
โครงการ การจัดการความรู้ ( Knowledge Management : KM) “ เรื่องดีๆมีไว้แบ่งปัน ” ของเทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
โครงการ การจัดการความรู้ ( Knowledge Management : KM) “ เรื่องดีๆมีไว้แบ่งปัน ” ของเทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
โครงการ การจัดการความรู้ ( Knowledge Management : KM) “ เรื่องดีๆมีไว้แบ่งปัน ” ของเทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ของตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เรื่องการจัดกิจกรรมโซ่สัมพันธ์ฉันพี่น้อง เทคนิคการละลายพฤติกรรม [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
โครงการ การจัดการความรู้ ( Knowledge Management : KM) “ เรื่องดีๆมีไว้แบ่งปัน เทคนืค การดูแลสุนัขและแมว [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
โครงการ การจัดการความรู้ ( Knowledge Management : KM) “ เรื่องดีๆมีไว้แบ่ งปัน ” ของเทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เทคนิคการดูแลคอมพิวเตอร์ [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
โครงการ การจัดการความรู้ ( Knowledge Management : KM) “ เรื่องดีๆมีไว้แบ่งปัน ” ของเทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
โครงการ การจัดการความรู้ ( Knowledge Management : KM) “ เรื่องดีๆมีไว้แบ่งปัน ” ของเทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกทคนิคการดูแลสุขภาพให้มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความสุข [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)     2