หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบบันทึกองค์ความรู้ Kmโครงการ การจัดการความรู้ ( Knowledge Management : KM) “ เรื่องดีๆมีไว้แบ่งปัน ” ของเทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
โครงการ การจัดการความรู้ ( Knowledge Management : KM) “ เรื่องดีๆมีไว้แบ่งปัน ” ของเทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
โครงการ การจัดการความรู้ ( Knowledge Management : KM) “ เรื่องดีๆมีไว้แบ่งปัน ” ของเทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
โครงการ การจัดการความรู้ ( Knowledge Management : KM) “ เรื่องดีๆมีไว้แบ่งปัน ” ของเทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
โครงการ การจัดการความรู้ ( Knowledge Management : KM) “ เรื่องดีๆมีไว้แบ่งปัน ” ของเทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ของตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เรื่องการจัดกิจกรรมโซ่สัมพันธ์ฉันพี่น้อง เทคนิคการละลายพฤติกรรม [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
โครงการ การจัดการความรู้ ( Knowledge Management : KM) “ เรื่องดีๆมีไว้แบ่งปัน เทคนืค การดูแลสุนัขและแมว [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
โครงการ การจัดการความรู้ ( Knowledge Management : KM) “ เรื่องดีๆมีไว้แบ่ งปัน ” ของเทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เทคนิคการดูแลคอมพิวเตอร์ [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
โครงการ การจัดการความรู้ ( Knowledge Management : KM) “ เรื่องดีๆมีไว้แบ่งปัน ” ของเทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
โครงการ การจัดการความรู้ ( Knowledge Management : KM) “ เรื่องดีๆมีไว้แบ่งปัน ” ของเทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกทคนิคการดูแลสุขภาพให้มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความสุข [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
โครงการ การจัดการความรู้ ( Knowledge Management : KM) “ เรื่องดีๆมีไว้แบ่งปัน ” ของเทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การมีส่วนร่วมกับชุมชน ทำงานร่วมกับประชาชน [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)     2