หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค.63-มี.ค.64) ระบบ e-laas [ 24 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศเทศบาลตำบลไทรย้อย เรื่อง รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 ถึง 31 มี.ค. 64) [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศเทศบาลตำบลไทรย้อย เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศ งบทดลองและรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 65  
 
  (1)     2