หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลไทรย้อย [ 28 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลไทรย้อย [ 17 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 67  
 
การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไทรย้อย [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลไทรย้อย [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) ของเทศบาลตำบลไทรย้อย [ 18 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
  (1)