หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล ไทรย้อย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไทรย้อย
ถ้ำผาหลวง สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
โครงการพาใจกลับบ้าน
เทศบาลตำบลไทรย้อย
1
2
3
 
 
 
 
 
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
  หน่วยตรวจสอบภายใน
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
  กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
1. ฝ่ายอำนวยการ
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานสวัสดิการสังคม
- งานนโยบายและแผน
- งานทะเบียนราษฎร
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- งานนิติการ
- งานกิจการสภาเทศบาล
   
   
 
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
   
   
   
   
 
1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานแบบแผนและก่อสร้าง
- งานออกแบบและเขียนแบบ
- งานควบคุมอาคาร
- งานผังเมือง
- งานการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
  กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานบริหารสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
- งานสุขาภิบาลชุมชน
- งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานคุ้มครองผู้บริโภค
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานหลักประกันสุขภาพ
- งานกายภาพและอาชีวบำบัด
 
1. ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานบริหารการศึกษา
- งานการศาสนา
- งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานกิจกรรมเด็กเยาวชน
- งานการศึกษาปฐมวัย
   
   
   
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 063-737-2134