หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไทรย้อย
ถ้ำผาหลวง สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
โครงการพาใจกลับบ้าน
เทศบาลตำบลไทรย้อย
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตําบลไทรย้อย เรื่อง การมอบอํานาจการตัดสนิใจในการอนมุัตแิละอนญุาต  7 พ.ค. 2562 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตราย “จังหวัดสะอาด”  28 พ.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลไทรย้อย เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562  16 มี.ค. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลไทรย้อย เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562  16 มี.ค. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์     16 มี.ค. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  5 มี.ค. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  5 มี.ค. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลไทรย้อย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  25 ก.พ. 2563 11
ข่าวสรรหาบุคลากร   แผนอัตรากำลังสามปีและอัตรากำลังพนักงาน  20 ก.พ. 2563 18
ข่าวสรรหาบุคลากร   เรื่อง ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง  11 มิ.ย. 2562 159
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 18
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-906-080