หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ   6 พ.ย. 2561 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง   6 พ.ย. 2561 73
ข่าวสรรหาบุคลากร   รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น   6 พ.ย. 2561 112
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ   6 พ.ย. 2561 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก การให้ทุนการศึกษากับนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส ในการศึกษา ประจำปี 2562   2 พ.ย. 2561 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดรับลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562   2 พ.ย. 2561 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครคัดเลือกการให้ทุนการศึกษากับนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ในหลักสูตรที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562    24 ต.ค. 2561 77
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562   21 ก.ย. 2561 98
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ 2561-2564)   28 มิ.ย. 2561 171
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนโดยวิธีเสริมผิว AC หมู่ 1   10 พ.ค. 2561 132
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player