หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   3 พ.ค. 2562 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลไทรย้อยเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลครั้งที่ 1 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562   29 เม.ย. 2562 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนอัตรากำลังสามปีและอัตรากำลังพนักงาน   24 เม.ย. 2562 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลไทรย้อย เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลไทรย้อย   24 เม.ย. 2562 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลไทรย้อย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาหรือมาทำงานของพนักงานเทศบาล เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน   24 เม.ย. 2562 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลไทรย้อย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของเทศบาลตำบลไทรย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   24 เม.ย. 2562 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ขอมอบทุนการศึกษาค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2562   18 เม.ย. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   17 เม.ย. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2   17 เม.ย. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ทต.ไทรย้อย   5 เม.ย. 2562 905
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player