หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไทรย้อย
ถ้ำผาหลวง สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
โครงการพาใจกลับบ้าน
เทศบาลตำบลไทรย้อย
1
2
3
 
 

 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
1.เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานเพื่อการป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์
2.เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเอง และมี พฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ ตลอดจน การสร้างค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ที่ รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
3.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน และประชาชนในการจัดกิจกรรมการดำเนินงานด้านการ ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์
4. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ หอกระจ่ายข่าว เว็ปไซต์ ป้าย ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมรณรงค์อื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.ย. 2563 เวลา 11.23 น. โดย คุณ วิชวิมล รุนอ่อน

ผู้เข้าชม 45 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 063-737-2134