หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

   ด้วยกองการศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลไทรย้อย ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล      ตำบลไทรย้อย จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรย้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุกระโดน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 และปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เพื่อเป็นการวางแผนการศึกษา การบริหารสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษาแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเพื่อเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ทุกแห่ง เกิดการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการทั้งสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น
   ทางกองการศึกษา เทศบาลตำบลไทรย้อย จึงนัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” เพื่อพิจารณาเห็นชอบ แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ในวัน พุธ ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไทรย้อย

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ธ.ค. 2561 เวลา 14.31 น. โดย คุณ วิชวิมล รุนอ่อน

ผู้เข้าชม 78 ท่าน

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player