หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมเยาวชนตามวิถีชาวพุทธ ประจำปีงบประมาณ 2561  
 

     การเข้าค่ายคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในการมุ่งเน้นการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษาเน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  อย่างบูรณาการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “การกิน  อยู่  ดู ฟัง  เป็น”  คือ ปัญญารู้เข้าใจในทางคุณค่าของธรรมะ  ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปัญญาและมีวัฒนธรรมเมตตา  เป็นฐานการดำเนินชีวิตโดยมีผู้บริหารและคณะครู เป็นกัณยาณมิตรการพัฒนา
     เทศบาลตำบลไทรย้อยร่วมกับสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลไทรย้อย ได้จัดทำโครงการที่ส่งเสริม  คุณธรรม  จริยธรรมให้กับนักเรียน  เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรม และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งด้านความรู้และแนวปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีจิตใจสงบร่มเย็น  นำไปสู่การรักษาศีล  ปฏิบัติธรรม  ส่งเสริมปัญญากระตุ้นการพัฒนาศรัทธาและศีลธรรม  ด้านปฏิสัมพันธ์  เอื้ออาทรเป็นกัลป์ยาณมิตรต่อกัน  ส่งเสริมทั้งวัฒนธรรมเมตตา  ทั้งยังก่อให้เกิดความสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ย. 2561 เวลา 12.49 น. โดย คุณ วิชวิมล รุนอ่อน

ผู้เข้าชม 193 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player