หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไทรย้อย
ถ้ำผาหลวง สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
โครงการพาใจกลับบ้าน
เทศบาลตำบลไทรย้อย
1
2
3
 
 
 


นายทูล จันสงเคราะห์
ประธานสภาเทศบาล
 


นายสกล กันนะราช
รองประธานสภาเทศบาล


นายไกรสร เผ่าคีรีพนา
เลขานุการสภาเทศบาล
 
 


นายอนันต์ น้อยเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล


นางวัชรี ปาดจัก
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสมชาย พรหมอยู่
สมาชิกสภาเทศบาล


นายจำเนียร อริยเดช
สมาชิกสภาเทศบาล


นายโสภา บุญรอด
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสาธิต อินทกูล
สมาชิกสภาเทศบาล


นายประทีป พรมขำ
สมาชิกสภาเทศบาล


นายทวีป ทองคำ
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสอาด เนยหนู
สมาชิกสภาเทศบาล


นางสาวน้ำผึ้ง ไวยธัญญกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-906-080