หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไทรย้อย
ถ้ำผาหลวง สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
โครงการพาใจกลับบ้าน
เทศบาลตำบลไทรย้อย
1
2
3
 
 
 


นายทูล จันสงเคราะห์
ประธานสภาเทศบาล
 


นายสกล กันนะราช
รองประธานสภาเทศบาล


นายกฤษดา จันทร์กลิ่น
เลขานุการสภาเทศบาล
 
 


นายอนันต์ น้อยเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล


-ว่าง-
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสมชาย พรหมอยู่
สมาชิกสภาเทศบาล


นายจำเนียร อริยเดช
สมาชิกสภาเทศบาล


นายโสภา บุญรอด
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสาธิต อินทกูล
สมาชิกสภาเทศบาล


นายประทีป พรมขำ
สมาชิกสภาเทศบาล


นายทวีป ทองคำ
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสอาด เนยหนู
สมาชิกสภาเทศบาล


นางสาวน้ำผึ้ง ไวยธัญญกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-906-080