หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไทรย้อย
ถ้ำผาหลวง สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
โครงการพาใจกลับบ้าน
เทศบาลตำบลไทรย้อย
1
2
3
 
 


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนสิงหาคม ที่ พล 0023.5/ว 6677 ลว 28 ก.ย.64 [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
แจ้งการรักษาสิทธิในการเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ว่าปัจจุบันยังคงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ที่ พล 0023.2/ว551 ลว.28 ก.ย. 64 [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลกนำส่งรายได้ให้ อปท. เดือน ส.ค. 64 ที่ พล 0023.5/ว 549 ลว.27 ส.ค. 64 [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 114 
มติการประชุม ก.อบต.จ.พิษณุโลก ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ที่ พล 0023.2/ว 6640 ลว 23 ก.ย. 64 [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 148 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกัยการขออนุญาตแผ้วถางแ่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราชก2484 ที่ พล 0023.4/ว 6580 ลว. 22 ก.ย. 64 [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 40 
การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 6639 ลว. 23 ก.ย. 64 [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 55 
การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล. 0023.4/ว 6638 ลว. 23 ก.ย. 64 [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 52 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญ๙ีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน ส.ค. 64 ที่ พล 0023.5/ว 548 ลว. 23 ก.ย. 64 [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 36 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,404
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 063-737-2134